Żółkiew

Na zachód od Lwowa znajduje się Żółkiew. Ta ukraińska miejscowość kryje w sobie interesujący zamek - dawną posiadłość hetmana koronnego Stanisława Żółkowskiego. Poprzez małżeństwo jego córki z Janem Sobieskim - stała się następnie posiadłością rodu Sobieskich. Zamek zbudowany na planie kwadratu. Początkowo zamek miał w sobie cechy włoskiego manieryzmu, łączył się z fortyfikacjami miasta, a do jego wschodniej i północnej wieży przylegały odcinki miejskich murów obronnych. Za zamkiem niegdyś mieścił się również zwierzyniec. Zamek był kilkukrotnie przebudowywany i rozbudowywany m.in. przez rodzinę Sobieskich i Radziwiłłów aby dostosować go do wymagań władców, początkowo w stylu rokoko, jednak rozbiory wojny światowe odcisnęły na nim swoje piętno. Prace restauratorskie podjęto w latach 70 XXw, a w latach 90. po utworzeniu państwa ukraińskiego rozpoczął się remont zamku, który trwa do dziś. Warto wybrać się do zamku przy okazji zwiedzania Lwowa. W zamku mieści sie muzeum, w części jest udostępnione do zwiedzania. Może to być pouczająca lekcja historii.

error: Content is protected !!