Zmiany terytorialne

Po drugiej wojnie światowej państwo polskie w znaczący sposób zmieniło swój skład terytorialny. Pod względem wielkości terytorium uległo ono znacznemu zmniejszeniu, natomiast co daje się zauważyć już na pierwszy rzut oka na mapę, dokonało się także znaczące „przesunięcie” granic państwa. Polska utraciła wtedy swoje Kresy Wschodnie – ziemie tak istotne dla jej historii, kultury i tradycji. Na rzecz białoruskiej republiki ZSRR utraciła między innymi takie miasta, jak Baranowycze, Lida, Grodno, Wolkowysk, Nowogródek czy Brześć nad Bugiem (Brześć Litewski). Republika Ukraińska ZSRR – a więc i także dzisiejsza Ukraina – weszła w posiadanie m.in. Lwowa, Tarnopola, Stanisławowa, Równego czy Łucka. Litewska Republika ZSRR otrzymała upragnione dla Litwinów Wilno. W ramach „rekompensaty” Polacy weszli w posiadanie ziem, które należały wcześniej do Trzeciej Rzeszy – i Niemiec w ogóle, niezależnie od konfiguracji polityczno-ustrojowej. Polska otrzymała m.in. część dawnych Prus Wschodnich (z Olsztynem, bez Konigsbergu-Królewca), cały Górny Śląsk, Dolny Śląsk i część Łużyc (aż po Nysę Łużycką), kotlinę Kłodzką, tzw. Ziemię Lubuską, Pomorze Zachodnie ze Szczecinem, a także Gdańsk, będący przed wojną tzw. wolnym miastem. Mimo iż te nabytki można uznać za bez wątpienia wartościowe, to jednak trudno się dziwić, że wielu Polaków ma duży sentyment do ziem, które pozostawiono na wschodzie, szczególnie zaś do tych, którzy się stamtąd wywodzą i jeszcze pamiętają jak wyglądały ich domostwa na Kresach.

Zobacz najlepsze propozycje spa kraków
error: Content is protected !!