Ustrój polityczny Ukrainy

Ustrój polityczny Ukrainy to demokracja parlamentarna, czyli parlamentarzyści są wybierani przez głosujących jako ich przedstawiciele. Najważniejszą osobą w Ukrainie jest prezydent. Tak samo jak w Polsce, posiada on kadencję, która trwa 5 lat. Parlament ukraiński (Rada Najwyższa Ukrainy) to najwyższy organ władzy w państwie. Na czele władzy wykonawczej, która sprawuje Gabinet Ministrów stoi premier. Ukraina to także partie polityczne, których tworzenie można podzielić na trzy etapy. Pierwszy z nich to etap przedpartyjny, w którym tworzyły się liczne stowarzyszenia i organizacje. Jednym z nich był Ruch na rzecz Przebudowy, którego liderem był Iwan Dracz. W tym okresie zwracano uwagę na naukę języka ukraińskiego w szkołach. Lekcje miały być obowiązkowe. Protestowano przeciwko rusyfikacji, szczególnie jeżeli chodziło o nazwy miejscowości. Drugim etapem był etap wielopartyjności. Rada Najwyższa zadecydowała o przeprowadzeniu bezpośrednich wyborów do rad wszystkich szczebli (1989r.), a dwa lata później 24 sierpnia 1991r. Ukraina ogłosiła zdobycie niepodległości. Te dwa wydarzenia to najważniejsze wydarzenia tego etapu. Kolejny to etap postkomunistyczny. Jest to okres, kiedy powstało wiele nowych partii. Było ich kilkadziesiąt, ale nie uzyskały one odpowiedniej liczby osób należących do partii oraz popularności, przez co wyborcy nie znali ich i nie rozróżniali. Ostatnim etap to strukturyzacja, którego początkiem okazały się wybory wg ordynacji większościowej.

error: Content is protected !!