Świętowanie w Ukrainie

Na Ukrainie są bardzo podobne dni świąteczne jak w Polsce, ale odbywają się one w zupełnie innych terminach. Zgadzają się jedynie Nowy Rok, który Ukraina również świętuje 1 stycznia, 8 marca, czyli Dzień Kobiet (jest to święto międzynarodowe, co roku oddajemy cześć ofiarom walk o równouprawnienie kobiet, mężczyźni ofiarują swoim żonom, dziewczynom, przyjaciółkom, współpracownicom, matkom i córkom kwiaty lub czekoladki) oraz Międzynarodowe Święto Pracy – 1 maja. Ukraina świętuje także te same święta, co my w Polsce, ale pod innymi datami. Pierwszy świętem, które rzuca się w oczy są Mikołajki, które na Ukrainie świętuje się 19 grudnia. Boże Narodzenie (prawosławne i grekokatolickie) obchodzone jest na początku roku – 7 stycznia i wiąże się z podobnymi tradycjami jak w Polsce. Skoro Boże Narodzenie jest 7 stycznia, to zaraz po tym powinien znaleźć się również Sylwester. Odpowiednikiem polskiego Sylwestra jest Małanka. Świętuje się je 13 stycznia. Dzień Mężczyzn, który obchodzony jest na Ukrainie w dniu 23 lutego, w Polsce nie jest tak popularny, natomiast narzucana jest ciągle propozycja, by jednak stało się oficjalnym świętem w dniu 10 marca. Dzień Konstytucji Ukrainy odbywa się 28 czerwca, Dzień Flagi Narodowej – 23 sierpnia, a Dzień odzyskania Niepodległości Ukrainy 24 sierpnia. Ukraina świętuje dni, które w Polsce praktycznie wcale nie są znane. Należą do nich: Dzień Jedności Ukrainy (22 stycznia), Dzień Zwycięstwa (9maja), Dzień Sił Zbrojnych Ukrainy (6 grudnia).

error: Content is protected !!