Święta na Ukrainie

Każdy kraj ma swoje odrębne tradycje i obrzędy, dlatego również obchodzenie różnych świąt może być nieco odmienne w poszczególnych państwach. Ciekawym przykładem jest na przykład Ukraina, gdzie podczas Świąt Bożego Narodzenia rano wszyscy okoliczni chłopcy wędrują pomiędzy domami i śpiewają kolędy, życząc wszystkim mieszkańcom wesołych świąt. Wigilia jest tutaj obchodzona szóstego stycznia, a nie tak jak u nas dwudziestego czwartego grudnia. Kolejną różnicą jest to, że rodzina nie dzieli się opłatkiem, a specjalnym chlebkiem, który wcześniej został poświęcony w cerkwi. Podczas tego obrzędu domownicy wspominają wszystkich bliskich zmarłych. Po odbytej kolacji młodsza część rodziny poddaje się różnych wróżbom i zabawom, natomiast później wszyscy udają się do cerkwi na modlitwy. Z kolei Święta Wielkanocne są obchodzone na Ukrainie dopiero od kilkunastu lat. Za czasów panowania Związku Radzieckiego wszystkie święta kościelne były bowiem surowo zakazane. Ukraińskie dzieci podobnie jak polskie, malują na święta pisanki, aczkolwiek dodatkowo udają się one również do cerkwi celem jej ustrojenia. Jak widać można wyróżnić wiele różnic pomiędzy obchodzeniem świąt w Polsce i na Ukrainie. Wszystkie tradycje i obrzędy mają jednak swój wyjątkowy urok, zatem warto czynić wszystko, by nie zanikły.

error: Content is protected !!