Rozszerzenie Unii Europejskiej

Po dołączeniu w 2004 roku w szeregii europejskiej wspólnoty nowych dziesięciu państw (Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Cypr, Słowenia, Malta) do wspólnoty dotychczasowy piętnastu państw Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Luksemburg, Holandia, Belgia, Niemcy, Włochy, Szwecja, Finlandia, Dania, Grecja, Irlandia i Austria) do UE dołączyły jeszcze tylko trzy państwa – Rumunia i Bułgaria (od 1 stycznia 2007 roku) oraz niedawno Chorwacja (1 lipca 2013 roku). Wydaje się, że ten stan rzeczy będzie się utrzymywał jeszcze przez spory czas, przede wszystkim dlatego, że ewentualni kandydaci do europejskich struktur mają przed sobą bardzo daleką drogę do wypełnienia unijnych standardów, a w przypadku Macedonii nadal mamy do czynienia z blokującym jej możliwość akcesji sprzeciwem Grecji, która domaga się zmiany nazwy tego państwa (Macedonia to także nazwa historycznej krainy w Grecji). Bardzo daleko – i wydaje się, że coraz dalej, ze względu na dotkliwość kryzysu ekonomicznego.w tym kraju – jest od ewentualnego przystąpienia do dyskusji o wejściu do UE Ukraina. Kryzys strefy Euro ostudził mocno zapędy do rozszerzenia w Paryżu czy Berlinie. W ogóle nie padają już te bardziej egzotyczne propozycje, które pamiętamy z poprzednich lat, tj. przystąpienie do europejskiej wspólnoty Turcji, Izraela czy nawet Maroka! Z drugiej strony obciążona kryzysem Unia wydaje się być mnie atrakcyjnym rozwiązaniem dla państw z zewnątrz, niż była jeszcze parę lat temu. Mimo tych obaw Chorwaci w referendum akcesyjnym poparli propozycję wejścia do Unii Europejskiej.

chwilówki chwilówki
error: Content is protected !!