Rozszerzenie Unii Europejskiej

W ostatnich dniach, podczas referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej, „tak” powiedziało większość Chorwatów, tym samym decydując się na dołączenie się do wspólnoty europejskich państw. Poprzednimi państwami, które dołączyły do Unii były Bułgaria i Rumunia. W Polsce z pewnością najlepiej pamięta się największe w historii jednorazowe rozszerzenie się wspólnoty europejskiej. Mowa tutaj oczywiście o rozszerzeniu się UE o dziesięć nowych państw z 2004 roku. Poza Polską były to oczywiście Czechy i Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, oraz Słowenia, Węgry, a także Cypr i Malta. Tak wielka, zbiorowa akcesja budziła spore wątpliwości w państwach tzw. „starej unii”, których obywatele częstokroć negatywnie wypowiadali się o możliwości włączenia w skład wspólnoty państw byłego bloku sowieckiego, obawiając się przede wszystkim masowej imigracji. Między innymi z tych samych przyczyn wydaje się, że Unia nie jest gotowa na ewentualne przyjęcie w poczet swoich członków państw tj. Ukraina, która poza tym nie spełnia jeszcze szeregu innych warunków, abstrahując już w ogóle od jej chęci, bądź niechęci do akcesji unijnej. Kryzys finansowy, mocno odczuwalny przede wszystkim w strefie euro, ostro przyhamował wszelkie spekulacje na temat ewentualnego rozszerzenia, które musi chyba poczekać na ekonomicznie lepsze czasy.

error: Content is protected !!