Przyroda Ukrainy

Parki narodowe oraz rezerwaty przyrody znajdują się w każdym kraju na świecie. Pięknymi terenami przyrodniczymi może poszczycić się, sąsiadująca z Polską od wschodu, Ukraina. Na terenie kraju znajduje się kilkadziesiąt parków oraz rezerwatów przyrody. Najcenniejsze dla dziedzictwa przyrodniczego tego rejonu Europy są tak zwane rezerwaty biosfery. Ukraina może poszczycić się rezerwatem „Nowa Askania”, terenem wokół Delty Dunaju oraz obszarem przyrody chronionej „Karpaty Wschodnie”. Największym z parków krajobrazowych, jakie posiada Ukraina, jest Karpacki Park Narodowy. Natomiast najciekawszym obszarem przyrodniczym jest zdecydowanie Szacki Park Narodowy, gdzie znajdują się między innymi Jezioro Świtaź oraz Jezioro Pulmo. Na terenie Parku rośnie ponad siedemset chronionych roślin oraz żyje około trzydziestu gatunków zwierząt wpisanych do Czerwonej Księgi Ukrainy. Najrzadsze gatunki ptaków, jakie można zobaczyć na terenie Parku Szackiego to żuraw, bocian czarny, srokosz oraz bielik. Znajdujące się na terenie Ukrainy Parki Narodowe służą ochronie i rozwojowi unikalnej flory i fauny. Ukraina dba o tereny naturalne, zgodnie z przyjętymi na świecie normami prawnymi dotyczącymi dziedzictwa naturalnego. Na przykład Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Karpaty Wschodnie", obejmujący swoim zasięgiem tereny Polski, Słowacji i oczywiście Ukrainy, wpisany został na listę rezerwatów biosfery UNESCO.

error: Content is protected !!