Prawosławie

Dominująca grupą religijną dzisiejszej Ukrainy są chrześcijanie obrządku prawosławnego. Zrzeszają się oni w kilku podgrupach: Ukraińskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym, na czele którego stoi metropolita Metody, Ukraińskim Kościele Prawosławnym Patriarchatu Kijowskiego, któremu przewodzi metropolita Wasyl oraz Ukraińskim Kościele Prawosławnym Patriarchatu Moskiewskiego, którym zarządza Święty Synod UKP. Pomimo wewnętrznych podziałów religijnych i poczucia autonomiczności wymienionych wcześniej kościołów, prawosławni Ukraińcy zrzeszeni w różnych zborach hołdują tym samym tradycjom i religijnym rytuałom. Symbolem wiary jest dla nich krzyż ośmioramienny, nawiązujący zarówno do tradycji greckiej, jak i obrządków łacińskich, jego odwzorowanie znaleźć można, m. in. na szczytach kopuł budynków sakralnych. Wszelkie uroczystości religijne odbywają się w cerkwiach, czyli miejscach spotkań podobnych katolickim kościołom, największym obiektem tego typu jest sobór. Ukraina może się poszczycić pięknym Soborem Mądrości Bożej w Kijowie, który zachwyca swoją architekturą i ilością kopuł. Ściany tego budynku zdobią liczne ikony, czyli artystyczne odwzorowania wizerunków świętych oraz ich żywotów. Jeśli chodzi o podstawowe założenia wiary, to są one wspólne dla całego prawosławia, a wiążą się z przeświadczeniem o równości wszystkich wierzących.

error: Content is protected !!