Potencjał gospodarczy Ukrainy

Unia Europejska rozszerzyła niedawno swój zasięg, przyjmując do wspólnoty Chorwację. Sporo państw nadal kandyduje, w tym również Ukraina. Sąsiadujące z państwem ukraińskim kraje, w tym Polska i Słowacja od kilku lat należą do Unii Europejskiej. Jest wiele powodów, dla których Ukraina chciałaby przystąpić do największej europejskiej organizacji, opierającej swoje działania na współpracy pomiędzy krajami członkowskimi. Przede wszystkim chodzi o możliwości gospodarcze i społeczne, jakie niewątpliwie niesie ze sobą przystąpienie do Unii. Kilka lat temu, podczas Pomarańczowej Rewolucji, Ukraina otrzymała wsparcie od państw członkowskich, między innymi w zakresie przeprowadzenia powtórnych wyborów. Demokracja na Ukrainie, to jeden z wymogów stawianych przez Unię Europejską, na drodze przystąpienia tego kraju do wspólnoty państw członkowskich. Od kilku lat Ukraina otrzymuje wsparcie finansowe od Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, między innymi na rozwój sektora energetycznego. Układ o partnerstwie i współpracy pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską sprzyja rozwojowi gospodarczemu i społecznemu obu stron. Także Polska ma w tym swój udział. Przykładem owocnej współpracy pomiędzy krajem nad Wisłą a Ukrainą jest wspólna organizacja Mistrzostw Europy w piłce nożnej z 2012 roku.

error: Content is protected !!