Pochodzenie nazwy

Zaczynając mówić o innych krajach warto sięgnąć do etymologii. Mimo, że ludność zaczęła się osiedlać na terenach należących obecnie do Ukrainy dużo wcześniej - nazwa “Ukraina” w pospolitym zastosowaniu została użyta dopiero w XIIw. W kronikach ruskich- jako oznaczenie ziem znajdujących się na terenach kresowych, granicznych. W średniowieczu pojawia się Ukraina, zastosowana również jako określenie terenów znajdujących się pod kontrolą różnych państw. Terenów między Bohem, a Dniestrem. W dokumentach urzędowych nazwa Ukraina po raz pierwszy pojawiła się w 1590r.- za czasów Rzeczypospolitej, w tytule konstytucji sejmowej według projektu Jana Zamojskiego. W następnych latach nazwę “Ukraina” zaczęto już coraz powszechniej utożsamiać z kraina leżącą nad Dnieprem. Wołynia i Podola nie uwzględniano jeszcze wtedy jako terenów należących przynależnych. Na mapach Ukraina po raz pierwszy pojawiła się w XVIIw, były to mapy tworzone przez francuskiego kartografa Wilhelma de Beauplan, a Ukraina była na nich uznana prowincją Korony.

error: Content is protected !!