Nowe państwa w Unii

Unia Europejska, w swoich „preformach” będąca związkiem jedynie kilku państw europejskich stopniowo rozwijała się do dzisiejszego stanu, posiadając 28 członków. W 2004 roku, po burzliwej kampanii akcesyjnej, większość Polaków opowiedziała się w referendum za członkostwem państwa polskiego w strukturach międzynarodowych Unii Europejskiej. Wraz z Polską do „piętnastki” dołączyło dziewięć innych państw – Węgry, Słowacja, Czechy, Litwa, Estonia, Łotwa, Malta, Cypr i Słowenia. Następnymi państwami, które zdecydowały się dokonać akcesji i spełniły odpowiednie wymagane normy były Bułgaria i Rumunia. W ostatnich dniach referendum akcesyjne odbyło się także w Chorwacji. Tam również większość obywateli poparła akcesję unijną, tak więc Chorwacja stała się dwudziestym ósmym państwem Unii Europejskiej. Jeszcze niedawno mówiło się w Polsce często, że być może jednym z kolejnych państw, które będą starały się o akcesje będzie Ukraina. Dziś wydaje się to być scenariusz całkowicie fantastyczny. Kryzys gospodarczy dał się odcisnąć bardzo mocnym piętnem na sytuacji za naszą wschodnią granicą. Nie inaczej jest również w państwach strefy euro, które pogrążają się w nieustannej recesji i nie bardzo mają czas, możliwości i chęci na podejmowanie prób dalszego rozszerzania unii i ściślejszej integracji, gdyż walka z kryzysem pochłania ogromne środki finansowe.

error: Content is protected !!