Nowe kraje w UE

W 2004 roku, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, dotychczas tworzyło ją piętnaście państw – Hiszpania, Portugalia, Irlandia, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy, Belgia, Holandia i Luksemburg, a także Austria, Szwecja, Dania, Finlandia oraz Grecja. Choć obawy związane z rozszerzeniem Unii Europejskiej były w tych krajach ogromne, to jednak zdecydowano się na nie, uznając, że może to przynieść więcej korzyści, niż strat. Nowymi państwami, które poza Polską stanowiły „zasilenie” struktur unijnych, były w 2004 roku – Malta, Cypr, Litwa, Estonia, Łotwa oraz Czechy, Węgry, Słowacja i Słowenia. Kilka lat później do wspólnoty europejskiej przystąpiły także Rumunia i Bułgaria, choć budziło to spore kontrowersje, szczególnie w krajach zachodnich. Najnowszym nabytkiem Unii Europejskiej jest głosująca w większości na „tak” kilka dni temu Chorwacja. W naszym kraju, jeszcze kilka lat temu często mówiło się o „aspiracjach europejskich” jakie przejawia, czy może przejawiać Ukraina, jednak dziś wydaje się, że wszelkie kroki, które miałyby prowadzić w tym kierunku są całkowicie i zupełnie nierealne. Za to coraz bliżej, przynajmniej w porównaniu do stanu jeszcze sprzed kilku lat, wydaje się być Serbia. Kraj coraz aktywniej wspiera międzynarodowe instytucje w rozliczeniu się ze zbrodniami okresu wojny w byłej Jugosławii, a także podejmuje pewne kroki w kierunku ustabilizowania sytuacji w stosunkach z Republiką Kosowa, powstałą na terenach jeszcze niedawno należących do Serbii.

error: Content is protected !!