Lwów

Niedaleko od naszej granicy można znaleźć prawdziwą perełkę. Chodzi o Ukrainę. Lwów. Niewątpliwie warto zwiedzić rynek. Stare Miasto z Zamkiem Wysokim, Podzamczem i Archikatedralnym soborem św. Jury zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Warto wiedzieć, że Zamek Wysoki zbudował Kazimierz III Wielki w XIVw. Zaczątki pod Archikatedralny sobór św. Jury sięgają XIIIw. Kiedy to na wzgórzu stała kaplica i domki mnichów. Po kilku pożarach i zburzeniu wcześniejszej gotyckiej świątynie w 1743 roku rozpoczęto budowę nowej. Było to też powiązane z przeniesieniem do Lwowa siedziby diecezji prawosławnej. Nową świątynie zaprojektował Bernardo Meretyn - polski architekt stylu rokoko. Do 1946 roku była to świątynie greckokatolicka. Następnie po przejęciu tych terenów przez Rosję ustanowiono tutaj cerkiew prawosławną. W 1990 roku ponownie przejęli grekokatolicy. Cały zespół, archikatedry otoczony murem, obejmuje swoim zasięgiem katedrę, dzwonnicę, budynki kapituły oraz pałac metropolitów. Będąc we Lwowie warto je odwiedzić.

error: Content is protected !!