Lwów

To niezwykle istotne dla polskiej historii miasto, które zgodnie z ustaleniami konferencji jałtańskiej znajduje się dziś poza granicami Rzeczpospolitej, mimo że w większości zamieszkiwali je Polacy, nadal stanowi ważny symbol w polskiej tradycji i sposobie myślenia o historii narodu. Lwów od wieków był dla Polaków bardzo ważny, jako miasto, którego motto brzmiało „Semper Fidelis” („Zawsze Wierny”). Miasto było miejscem ślubów króla Jana Kazimierza, który zobowiązał się tam do uczynienia Matki Bożej królową Polski, jeśli dopomożu mu w dziele wygnania Szwedów z kraju, najechanego wtedy przez zamorskie królestwo (tzw. „potop szwedzki”, który wszedł do polskiej tradycji narodowej przede wszystkim jako element Sienkiewiczowskiej wizji). Miasto przynależące dziś do świeżego na mapie Europy państwa, jakim jest Ukraina, przeszło do legendy także z uwagi na wydarzenia z pierwszej połowy dwudziestego wieku. Kiedy odrodzona po 123 latach rozbiorowej niewoli Rzeczpospolita toczyła walkę z armiami bolszewików na froncie białoruskim, we Lwowie rozpoczęła się walka, kiedy Ukraińcy chcieli zdobyć miasto, aby stało się fundamentem niepodległości ich państwa. Wtedy to do walki w obronie polskości Lwowa stanęła tamtejsza młodzież, legendarne „orlęta lwowskie”, które zdołały powstrzymać Ukraińców, aż do odsieczy jaką przeprowadziło polskie wojsko. Utrata Lwowa jest nadal dla wielu Polaków niepowetowaną stratą.

error: Content is protected !!