Kijów

Za naszą wschodnia granicą znajduje się dzika kraina. Ukraina. Zwiedzanie państwa najlepiej zacząć od jego stolicy, czyli Kijowa. Te największe miasto Ukrainy znajdowało się pod wieloma różnymi panowaniami, między innymi Mongołów, Polaków, Litwinów, Tatarów, Nazistów i Rosjan. W czasach istnienia ZSRR stanowił obok Moskwy i Sankt Petersburga jedno z najważniejszych miast. Już od dawnych czasów władcy Kijowa przyjęli prawosławie jako obowiązującą religię. Po przyjęciu chrztu nad brzegiem Dniepru zbudowano tutaj Sobór Mądrości Bożej, stanowiącą replikę bazyliki Hagia Sophia z Konstantynopola. Co roku pielgrzymują tutaj rzesze wiernych do soboru. W Kijowie znajduje się wiele ośrodków religijnych, (mimo, że w samym mieście żyje najwięcej ateistów z całego bloku wschodniego). Największą cerkwią jest Ławra Peczerska z XIw. Położona na wzgórzu nad Dnieprem. Warty obejrzenia jest też Sobór Uspieński oraz cerkiew św. Ducha, cerkiew Trocka, nad którymi góruje barokowa dzwonnica wystawiona w XVIIIw.

error: Content is protected !!