Jak szeroka Unia?

Unia Europejska u swojego zarania będąc związkiem ledwie kilku państw europejskich, rozwinęła się z czasem w konglomerat tworzony przez 28 krajów. Największe rozszerzenie miało miejsce w roku 2004, kiedy to do dotychczasowych piętnastu państw tworzących Unię Europejską do tej pory, (m.in. Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania czy Portugalia i Grecja) dołączyło dziesięć nowych. Były to najczęściej kraje europy środkowo-wschodniej, które niegdyś stanowiły element tzw. bloku wschodniego. Mowa tutaj oczywiście o krajach tj. Estonii, Łotwie, Litwie, Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Słowenii (te były w jakimś – mniejszym lub większym stopniu - zależne od Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.), a także Cypr i Malta. W kolejnych transzach do Unii dołączyły Rumunia i Bułgaria. W ostatnich dniach w referendum akcesyjnym za dołączeniem się do Unii opowiedzieli się także Chorwaci. Trudno prorokować, który kraj jako następny znajdzie się w UE. Niegdyś sporo mówiło się, że może to być Ukraina, ale to wydaje się dziś zupełnie nieprawdopodobne. Bliżej ewentualnego wejścia do wspólnoty znajduje się pewnie Serbia, ale wielu tu zależy od jej współpracy z międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się zbrodniami w b. Jugosławii. Rzadko padają już egzotyczne propozycje, o których często słyszano jeszcze parę lat temu, jak np. Izrael, Turcja czy Maroko. Pewnym jest, że kryzys finansowo w strefie euro znacznie opóźni wszelkie myśli o dalszej integracji, ponieważ zarówno bogate kraje Unii nie mają ochoty na pomaganie większej rzeszy biednych, a UE stała się też dla krajów z zewnątrz mniej atrakcyjna.

error: Content is protected !!