Gospodarka Ukrainy

Gospodarka Ukrainy nie wygląda dobrze, choćby ze względu na to, że otrzymała niski wskaźnik Wolności Gospodarczej, w Europie jest to najniższy wynik, a na całym świecie Ukraina osiągnęła jedno z najgorszych miejsc obok Iraku czy Konga. Obecnie państwo to importuje energię z innych krajów. 70% wpływów Ukrainy pochodzi z eksportów. Ukraina zajmuje się głównie przemysłem wydobywczym (ok. 11%), maszynowym (ok. 12%), spożywczym (18%), metalurgicznym (23%). Polska eksportuje produkty do Ukrainy i zajmuje w tym siódme miejsce, ale również importuje, co daje Polsce trzecie miejsce. Gospodarka ukraińska nie jest za dobra. Jest dużo minusów. Należy do nich to, że kredyty konsumpcyjne są wysoko oprocentowane, reformy rynkowe i prywatyzacja zmierzają do przodu, ale w bardzo wolnym tempie. Ponadto poziom inwestycji za granicą stoi w miejscu, nadal jest bardzo niski. Największe inwestycje (49%) występują w następujących branżach: przemysł metalurgiczny, chemiczny, spożywczy i petrochemiczny. 15% inwestycji to handel, 7,9% – transport i również 7,9% to finanse. Do najważniejszych inwestorów z zagranicy należą; Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rosja, Cypr, Holandia. Gwałtownie spada również produkcja rolna. W 2008 roku, 16 maja nastąpiło przyłączenie Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu (WTO).

error: Content is protected !!