Demografia Ukrainy

Przyrost naturalny w Ukrainie jest minusowy (-0,6), co oznacza, że ludność tego państwa maleje. Ukraina jest zamieszkiwana przez 45 415 596 ludzi. 78% to Ukraińcy, jednak nie każdy z nim posługuje się swoim ojczystym językiem, bo tylko 67% Ukraińców zadeklarowało, że używa na co dzień języka ukraińskiego. Narodowością, która zamieszkuje na Ukrainie w dużej liczbie (17%) to Rosjanie. Pozostałe to Białorusini, Bułgarzy, Polacy, Mołdawianie, Tatarzy Krymscy, Żydzi i inne. W Kijowie używany jest często język rosyjski. We wschodniej części tego państwa przeważa język sąsiada – język rosyjski. Istnieje nawet takie przeświadczenie, że Ukraina i Rosja to wspólnota cywilizacyjna, która powinna ze sobą współpracować. Oczekiwana długość życia w Ukrainie wynosi 68 lat i dotyczy to całej populacji. Kobiety żyją przeciętnie 74 lata, a mężczyźni – 63 lata. Statystyki pokazują, że prawie 80% osób, które zamieszkują Ukrainę są chrześcijanami. Ukraińcy należą do następujących wyznań: Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego, Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, Ukraińskiej Cerkwi Grekokatolickiej, Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Ewangeliczno-Babtystycznego, protestantów, wyznawców judaizmu.

error: Content is protected !!