Dalsze rozszerzenie Unii

W ostatnim tygodniu do Unii Europejskiej przystąpiła Chorwacja. Większość obywateli tego bałkańskiego kraju zagłosowała za akcesją, tak więc państwo ze stolicą w Zagrzebiu stanie stanie się dwudziestym ósmym krajem wspólnoty europejskiej. Trudno zgadywać jakie państwo będzie w tym względzie następne. Wydaje się jednak, że na dalsze rozszerzenie będziemy musieli jeszcze sporo poczekać. Niegdyś sporo mowiło się o tym, że jednym z następnych członków Unii Europejskiej może być Ukraina, jednak ten scenariusz aktualnie wydaje się być niezwykle mało prawdopodobny. W dobie kryzysu ekonomicznego, jaki ogarnął również nasz kontynent, jakakolwiek akcesja będzie dużą niespodzianką. Obecnie w Unii Europejskiej znajduje się dwadzieścia osiem państw – poza Chorwacją, są to: Rumunia, Bułgaria, Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta, Cypr, Słowenia, Słowacja, Węgry, Czechy, Niemcy, Finlandia, Szwecja, Włochy, Austria, Francja, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania, Irlandia, Grecja, Holandia, Belgia, Luksemburg i Dania. Choć niegdyś padały nawet propozycje o rozszerzenie wspólnoty o tak egzotyczne kraje, jak np. Izrael, Turcja czy Maroko, które nawet geograficznie nie mieszczą się w Europie, to jednak tego typu plany są pieśnią zdecydowanie odległej przeszłości. Najbliżej ewentualnej akcesji wydaje się być w tym kontekście Serbia.

error: Content is protected !!