Chorwacja w Unii

Kilka dni temu w Chorwacji miało miejsce referendum akcesyjne do Unii Europejskiej. Rząd w Zagrzebiu długo starał się o spełnienie odpowiednich norm przewidywanych do spełnienia przez państwa starające się o akcesje. Większość głosujących Chorwatów wypowiedziała się w referendum za wejściem do wspólnoty i tym samym to państwo byłej Jugosławii stało się dwudziestym ósmym państwem przynależącym do wspólnoty europejskiej. Wcześniej do Unii Europejskiej przystąpiły Rumunia i Bułgaria. Największe zasilenie UE nowymi państwami miało oczywiście miejsce w doskonale przez Polaków pamiętanym roku 2004. Wtedy to do dotychczasowej piętnastki dołączył państwa tj. Litwa, Łotwa i Estonia, Czechy, Słowacja oraz Węgry, a także Słowenia, Malta, Cypr i oczywiście Polska – dziesięć nowych państw, często wywodzących się z byłego bloku komunistycznego. Już w tamtym czasie częstokroć mówiło się o być może bliskim podjęciu prób akcesju do Unii przez państwa tj. Turcja czy Ukraina. Dzisiejsza rzeczywistość niweczy całkowicie te przewidywania. Hamulcowym jest tu przede wszystkim kryzys, który bardzo boleśnie dotknął przede wszystkim strefę euro, która boryka się z ogromnymi problemami finansowymi, szczególnie w sektorze bankowym. Recesja bardzo drogo kosztuje Niemcy, które dotąd były motorem napędowym rozszerzenia, a teraz muszą zająć się własnymi problemami.

error: Content is protected !!