Ambasada Ukrainy w Polsce

W Warszawie znajduje się Ambasada Ukrainy. Jest to kawałek ukraińskiego terytorium na terenie Polski. Przedstawicielstwo dzieli się na: Sekcję Polityczną, Służbę Prasową, Wydział Konsularny, Wydział Administracyjny, Biuro Attache Wojskowego, Centrum Kultury i Informacji, Sektor Współpracy Międzyregionalnej, Sekcję Humanitarną, Misję Handlowo-Ekonomiczną. Istnieje również Konsultant Generalny w Gdańsku, w Lublinie i w Krakowie. Obecnie Ukraina posiada w Polsce Ambasadora o nazwisku Markijan Malski, który spełnia swoją funkcje od 2010 roku. Pierwszym Ambasadorem Ukrainy był Ołeksandr Karpynskyy. Ukraina i Polska prowadzą współpracę międzyregionalną. Okazuje się, że Ukraina jest na najwyższym poziomie rozwoju międzyregionalnego z Polską. Regiony Ukrainy, tak samo jak i Polski przystąpiły do tego programu. Każde województwo ma swojego ukraińskiego partnera. Niektóre województwa okazują się być bardzo aktywne. Należą do nich: Śląskie, Mazowieckie, Łódzkie, Podkarpackie i Lubelskie. Podobnie jest na Ukrainie, tam do najaktywniejszych obwodów zaliczają się: Wołyński, Lwowski, Iwano-Frankowski, Winnicki, Odesski. Powołana została Ukraińsko-Polska Międzyrządowa Rada Koordynacyjna ds. Współpracy Międzyregionalnej, która określa wszystkie zasady, założenia tejże współpracy. Opracowuje cele i programy działania.

error: Content is protected !!